متن درباره شما

سرویس های ما:
info@tahrirafzar.com

پشتیبانی:
info@tahrirafzar.com

آدرس فروشگاه : تهران خیابان ۱۵ خرداد مقابل پامنار بازار شیرازی پلاک ۲۱

شماره حساب کارت

بانک پارسیان : 9343 7046 0610 6221 بنام مجید حاجی علی

بانک پاسارگاد :‌ 1380 0188 2910 5022 بنام مجید حا جی علی

فروشگاه : تلفن - ۵۵۸۰۹۳۳۶ - ۰۲۱ فکس - ۵۵۸۰۰۲۶۱ - ۰۲۱

دفتر مرکزی فروشگاه : تلفن - ۴۴۴۰۷۰۶۲-۰۲۱ فکس - ۴۶۰۴۷۲۳۹-۰۲۱

شماره همراه مدیریت : 09127024717

hajiali00b@gmail.com